OpisWariant 1Wariant 2
Godziny dziennie [h]n.d.
Cena kWh [zł]n.d.
Cena zakupu [zł]
Moc [W]
Miesięczny koszt energii [zł]
Okres zwrotu [m-c]
n.d.