Licencja

Polski

O ile nie zaznaczono inaczej pod konkretnym wpisem na blogu, wszystkie teksty, czyli treść wpisów na blogu Pomiędzy bitami objęte są licencją CC BY-SA 3.0.

Licencja ta nie dotyczy żadnego kodu programów/skryptów, zdjęć itp. oraz tych wpisów, bezpośrednio pod którymi podana jest inna licencja. W przypadku chęci wykorzystania proszę o kontakt.

Zgodnie z warunkami licencji proszę o umieszczanie informacji o źródle przed cytowaną treścią i w określonej formie. Podanie źródła powinno mieć formę:

  • w przypadku dokładnej kopii Poniższy tekst pochodzi z wpisu o tytule [tu tyłuł wpisu] z bloga Pomiędzy bitami, którego autorem jest rozie.
  • w przypadku utworu zależnego Poniższy tekst bazuje na wpisie o tytule [tu tyłuł wpisu] z bloga Pomiędzy bitami, którego autorem jest rozie.

gdzie stosowny tytuł wpisu, występujący w miejscu [tu tytuł wpisu] jest linkiem URL bez atrybutu nofollow do wpisu hostowanego w domenie zakr.es. Wielkość, font itp. powinny być takie same jak stosowane w zwykłej treści w miejscu cytującym. W przypadku publikacji offline proszę po Pomiędzy bitami o dodanie (https://zakr.es/blog/).

English

Unless stated otherwise in the specific blog post, all text content of blog entries on Pomiędzy bitami are licensed under CC BY-SA 3.0.

This license does not apply to source code of programs/scripts, images, etc., and blog entries with speficied different license specified below them. If you wish to use such a thing, please contact me.

Under the terms of the license, please place the information about the source of the content before cited part, and do it in form specified below. Source should be specified in form:

  • following text comes from the post titled [blog post title here] from blog Pomiędzy bitami by rozie in case of an exact copy,
  • following text is based on the post titled [blog post title here] from blog Pomiędzy bitami by rozie in case of derivative work

where appropriate title of blog, which appears in place of [blog post title here] , is the URL without nofollow attribute to article hosted on zakr.es domain. The size, font, etc. should be the same as those used in the rest of the site which citescontent. In the case of the publication in offline form, please add (https://zakr.es/blog/) after words Pomiędzy bitami.