BitlBee tutorial

Tak naprawdę sam BitlBee posiada bardzo dobry, dostępny w każdej chwili tutorial i pomoc – wystarczy wpisać polecenie help na kanale. Jednak dla pamięci – krótki start, czyli polski opis, jak korzystać z BitlBee. Głównie dla mojej pamięci, bo do paru rzeczy będę wracał:

Hasła w pliku konfiguracyjnym

Na samym początku warto przejrzeć ustawienia w pliku konfiguracyjnym. W szczególności warto zwrócić uwagę na AuthMode, AuthPassword, OperPassword, szczególnie, jeśli korzystamy z systemu do którego dostęp ma wielu użytkowników.

Podłączenie i pierwsze uruchomienie Bitlbee

W przypadku irssi i domyślnej instalacji BitlBee, po uruchomieniu irssi robimy:

/connect localhost

i powinniśmy wylądować na kanale, na którym obecny jest użytkownik @root.

Po podłączeniu do serwera warto ustawić hasło, żeby nikt inny, nawet z tej samej maszyny, nie mógł zalogować się do naszych kont:

register hasło

W trakcie kolejnych podłączeń do kanału, uwierzytelniamy się przez:

identify hasło

Zmiana hasła (po uwierzytelnieniu, oczywiście):

set password nowe hasło

Zarządzanie kontami

Dodanie konta:

Pora dodać jakieś konto.

account add serwis login hasło

Kolejne konta dodajemy analogicznie. W razie wątpliwości (różne serwisy wymagają podania różnych parametrów oczywiście pomoże help account add serwis. Tu warto zwrócić uwagę na niewymienioną platformę Identi.ca, która działa bez problemu – wystarczy podać jako serwis identica zamiast twitter.

Uruchamianie i wyłączanie kont:

Domyślnie po zalogowaniu nie dzieje się nic – odpowiednik włączonego komunikatora. Trzeba zrobić odpowiednik wyjścia z trybu offline. Wszystkie konta uruchomi:

account on

Konta wyłączamy oczywiście:

account off

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcemy włączyć lub wyłączyć wszystkich, to można po account podać numer konta, którego ma dotyczyć polecenie. Numer bierzemy z listy, czyli polecania:

account list

Zarządzanie kontaktami w Bitlbee

Dodawanie kontaktów:

add numer_konta adres nick

Rozmowa

Pierwszy problem, który rzucił mi się w oczy, to konieczność konfiguracji charsetu.

set charset iso-8859-2

lub zależnie od tego, co mamy ustawione w terminalu (i kliencie IRC, którym się łączymy):

set charset utf-8

Inne udogodnienia i funkcjonalności

Włączenie logowania (historii) rozmów:

BitlBee nie posiada niczego takiego (nie ta warstwa). Jeśli chcemy mieć historię rozmów, to należy skorzystać z włączenia logowania w kliencie IRC.

Powiadomienia o tym, że ktoś do nas pisze (i że my piszemy):

W przypadku irssi należy skorzystać ze skryptu BitlBee_typing_notice.pl z tej strony ze skryptami. Standardowo uruchamiamy skrypt w irssi, dodatkowo:

set typing_notice true
/statusbar window add typing_notice

Od tej pory powinniśmy bez problemu widzieć, jeśli ktoś do nas coś pisze w danej chwili.

Żeby i inni widzieli, że do nich piszemy:

/set bitlbee_send_typing 1

W pewnym momencie (nie wiem, czy był upgrade BitlBee w międzyczasie, czy po prostu reboot systemu) po włączeniu działało 360 sekund i zrywało połączenie tak, że trzeba było powtórnie się uwierzytelniać przez identify. Wygląda, że pomogło ustawienie w /etc/bitlbee.conf:

PingInterval = 0
PingTimeOut = 0

Uwagi do tutoriala najlepiej chyba zgłaszać jako komentarze do tego wpisu nt. BitlBee.